przelicznik kw na km

Konie mechaniczne określane oznaczeniem KM to jednostka, która wyraża moc silnika spalinowego. Symbol ten jest używany praktycznie w całej Europie. Jednak w dokumentacji  większości pojazdów moc jest oznaczana symbolem kW, czyli kilowatami. Dlatego, aby ułatwić określanie mocy silnika, został wprowadzony przelicznik kw na km. W jaki sposób można przeliczyć kW na KM i jaka jest różnica między tymi jednostkami?

Przelicznik KW na KM

Skąd wzięła się jednostka KM? Powszechnym i instynktownym określeniem mocy silnika są konie mechaniczne, czyli KM. Określenie to było używane już w XIX wieku, kiedy to porównywano moc maszyn parowych z mocą pociągową konia – zwierzęcia wykorzystywanego do zaprzęgów. Już w tamtych czasach stworzono prosty przelicznik – czyli silnik parowy o mocy 3 KM mógł wykonać taką samą pracę, jak koń pociągowy.

Natomiast kluczową zaletą silnika parowego był fakt, że mógł pracować praktycznie całą dobę, podczas gdy do wykonania takiej samej pracy potrzebne były 3 konie pociągowe, pracujące po 8 godzin. Po skonstruowaniu pierwszych silników  spalinowych, KM były powszechnie stosowane do określania ich mocy. Natomiast do rzadko używanych jednostek mocy należą też: PS – z niemieckiego Pferdestärke, HPM (z ang. Horsepower Metric) oraz HPI (również z ang. Horsepower Imperial).

Jak prosto przeliczyć kilowaty na konie mechaniczne?

Pomimo że powszechnie stosowaną jednostką mocy silnika spalinowego jest KM, to w rzeczywistości znormalizowaną mocą maszyn jest wat (W). Natomiast w przypadku silników spalinowych według układu SI jest kilowat (kW), czyli wat podniesiony do potęgi trzeciej. Takie oznaczenie mocy jest używane najczęściej w: dokumentach potwierdzających homologację, kartach pojazdów i dowodach rejestracyjnych. Natomiast KM są powszechnie używane w mniej istotnych dokumentach, ogłoszeniach sprzedaży lub w tracie codziennych rozmów. Żeby uniknąć błędów i zamętu, został wprowadzony prosty przelicznik KM na kW i odwrotnie. Żeby móc go zastosować, należy podać obu jednostek mocy, czyli:

  • 1 KM jest równy 0,74 kW;
  • natomiast przy zamianie kW na KM, przelicznik wygląda następująco: 1 kW jest równy 1,36 KM.

Prosto jest też zastosować przelicznik kw na km, wzór wygląda następująco:

  • Liczba KW x 1,36 = liczba koni mechanicznych, czyli uzyskany wynik.

Podane wartości są przybliżone, ale pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki do codziennego użytku. Natomiast do precyzyjnych obliczeń stosuje się przeliczanie kW na KM z dokładnością 8 miejsc po przecinku – 1 KM to dokładnie 0,73549875 kW, a 1 kW to dokładnie 1,35962162 KM. Jednak posługiwanie się przybliżonymi wartościami na co dzień jest wystarczające i łatwe. 

Dlaczego w dowodzie rejestracyjnym moc silnika podana jest w kW, a nie w KM?

Po przejściu na jednostki określone w układzie SI  (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar), zaprzestano podawanie mocy silnika w jednostkach KM, a zaczęto je wyrażać w kW. Jednak tradycyjnie większość osób korzysta z podawania mocy za pomocą KM. Natomiast producenci aut w opisach silników podają zarówno liczbę kW, jak i KM. Dzięki temu klient nie musi dokonywać obliczeń. 

Zobacz również >> HDR co to jest i gdzie to spotkamy?

4.9/5 - (11 votes)

Cytaty motywacyjne – które z nich sprawdzają się na co dzień?

Poprzedni

Trudny I kwartał 2020 roku dla Audi AG z powodu pandemii?

Następny

Zobacz także

Więcej On