Funkcjonowanie rodziny w obliczu pandemii koronawirusa

Rodzina to najważniejsza i najbliższa nam grupa społeczna, w której żyjemy i dzielimy się na co dzień troskami, problemami oraz radościami dnia i całego naszego życia. Sytuacja pandemii zmieniła funkcjonowanie rodziny. Zaczęła ona żyć niejako we własnym kręgu, stosując się do koniecznej izolacji od przyjaciół, znajomych i dalszych członków rodziny.

Dzieci pozostają w domu, nie uczęszczają do szkoły, uczą się zdalnie i kontaktują się codziennie z nauczycielami. Obraz rodziny i jej funkcjonowanie odbiega od tego sprzed pandemii. Niektóre rodziny świetnie dają sobie radę w takiej sytuacji, nie przeżywają na co dzień konfliktów, kłótni czy większych problemów. Są jednak i takie, dla których życie w takich warunkach stało się uciążliwe, czasem wręcz nie do zniesienia.

Funkcjonowanie rodziny w obliczu pandemii koronawirusa

Rodzina przebywająca z dzieckiem lub dziećmi w wieku szkolnym w domu, która potrafi doskonale wszystko zaplanować, zorganizować zajęcia swoim dzieciom, zmotywować ich do nauki zdalnej, o wiele lepiej sobie radzi z wymuszoną kwarantanną domową.

Dziecko dokładnie wie, kiedy i ile czasu ma poświęcić na naukę, kiedy jest czas na posiłek, a kiedy na relaks po odrobieniu lekcji. Rodzice, którym zależy na posłuszeństwie dziecka, muszą sami dawać mu dobry przykład. Jeżeli pracują zdalnie, najczęściej funkcjonują podobnie do dziecka.

W ten sposób wszyscy członkowie rodziny motywują się nawzajem, jak umiejętnie radzić sobie w odmiennej sytuacji częstszego niż przed pandemią przebywania w domu.

Dziecko, które widzi, jak mama i tata się zachowują, dostrzega spójność zachowań ze słowami rodziców, będzie chętniej się dostosowywało do ich zaleceń i sugestii. W takim konsekwentnym i zorganizowanym rytmie rodzina radzi sobie świetnie, nawet jeśli jej członkowie przebywają w domu z sobą cały dzień od dłuższego czasu.

Rodziny niezorganizowane i niestabilne

Rodzina, która zostawia wszystko na żywioł, nie troszczy się i nie kontroluje zachowania swoich dzieci narażona jest o wiele bardziej na konflikty i nieporozumienia. Jeżeli drogi członków rodziny rozchodzą się, każdy żyje w swoim świecie i stara się na własną rękę zorganizować sobie czas, funkcjonowanie takiej grupy rodzinnej skazane jest na porażkę.

Komunikacja zaczyna szwankować, małżonkowie nie potrafią dogadać się pomiędzy sobą i z dziećmi. Syn lub córka nie zawsze chętnie odrabiają lekcje, bo rodzice w niewielkim stopniu kontrolują ich postępy w nauce. Jeśli jeszcze do tego dojdą konflikty pomiędzy żoną i mężem, które dzieci obserwują, to krok tylko dzieli taką rodzinę od wejścia na ścieżkę patologii.

Rodzina patologiczna w obliczu pandemii

Jeżeli w rodzinie występowały wcześniej jakieś zachowania patologiczne (np. alkoholizm, problem narkotyków, bezrobocie, przemoc domowa, agresja), sytuacja ciągłego przebywania w domu może spowodować nasilenie się tych zachowań (np. przemocy mężczyzny wobec żony i dzieci albo częstsze sięganie po alkohol prowadzące w konsekwencji do awantury rodzinnej). Pomimo zagrożenia pojawieniem się takiej tendencji, sytuacja może być odwrotna. Członkowie rodziny zaczynają się troszczyć o siebie, zaczyna im zależeć na sobie w większym stopniu niż wcześniej, więcej rozmawiają i lepiej się rozumieją.

Podsumowanie

Wszystkie przedstawione scenariusze wydarzeń uzależnione są od tego, jaka rodzina była wcześniej, zanim świat dopadła pandemia koronawirusa. Jeżeli rodzina z dziećmi zawsze była dobrze zorganizowana, rodzice i dzieci rozmawiali z sobą, rozmieli się i współpracowali, sytuacja pandemii w niewielkim stopniu wpłynie na zachwianie tego obrazu.

Jeżeli zaś rodzice i dzieci zawsze żyli w stanie niezorganizowanym albo w rodzinie występowała jedna lub kilka patologicznych form zachowań, zagrożenie pogorszeniem się sytuacji jest większe. Pandemia koronawirusa może stanowić pewien impuls skłaniający do refleksji, który pozytywnie wpłynie na zmianę funkcjonowania rodziny niezorganizowanej i patologicznej.

5/5 - (6 votes)

Jak przygotować dziecko na pojawienie się rodzeństwa?

Poprzedni

Jaką konsolę do gier wybrać? Zalety każdej z nich

Następny

Zobacz także